عدم استفاده از کمربند ایمنی، جریمه خواهد داشت

عدم استفاده از کمربند ایمنی، جریمه خواهد داشت

مسئولان در اداره ترافیک هرات گفت که تمام رانندگان باید در هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده نمایند.   غلام نبی فرخی، سرپرست اداره ترافیک هرات گفت که روزانه تعداد زیادی از شهروندان به دلیل عدم استفاده از کمربند...