ایجاد کمربند امنیتی به منظور تامین امنیت بهتر در غوریان

ایجاد کمربند امنیتی به منظور تامین امنیت بهتر در غوریان

در پی نگرانی از نا امنی‌های اخیر در ولسوالی غوریان ولایت هرات اکنون ولسوال غوریان می‌گوید که به منظور تامین امنیت بهتر در تلاش ایجاد کمربند امنیتی در نقاط دور دست این ولسوالی هستند.   فرهاد خادمی، ولسوال غوریان...