۲۵ درصد از دانش‌آموزان هرات با کمبود کتاب درسی مواجه هستند

۲۵ درصد از دانش‌آموزان هرات با کمبود کتاب درسی مواجه هستند

ادارۀ معارف هرات می‌گوید که هم‌اکنون بیش از ۲۵ درصد، از دانش‌آموزان این ولایت، با کمبود کتاب درسی روبرو هستند. مسئولان ادارۀ معارف هرات، نیازمندی دانش‌آموزان این ولایت را بیش از پنج میلیون جلد کتاب درسی می‌دانند اما...