کمبود کارمند؛ مانع پرداخت به موقع معاشات معلولان در هرات

کمبود کارمند؛ مانع پرداخت به موقع معاشات معلولان در هرات

مسوولان در ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین هرات می گویند که نبود کارمند کافی در این اداره از چالش های جدی در برابر آنان است.   محمد رفیع فرهنگ امر بهزیستی و توانبخشی ریاست کار و امور اجتماعی در هرات در گفتگو با...