نگرانی ها از کمبود مراکز صحی خصوصی در بادغیس

نگرانی ها از کمبود مراکز صحی خصوصی در بادغیس

مسئولان اداره صحت عامه ولایت بادغیس از کمبود درمانگاه‌های خصوصی در این ولایت شاکی هستند.   عبدالطیف روستایی، رییس صحت عامه بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که هم اکنون فقط دو درمانگاه خصوصی در مرکز و دو...