کمبود تجهیزات عامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان است

کمبود تجهیزات عامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان است

فرمانده عمومی نیروهای خارجی در کشور می‌گوید دلیل افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، کمبود تجهیزات نظامی آنان می باشد. جنرال جان نیکلسن به تازگی از افزایش تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ابراز نگرانی کرده و...