کمبود تجهیزات درسی مکاتب دخترانه در هرات

کمبود تجهیزات درسی مکاتب دخترانه در هرات

نبود امکانات کافی و کمبود تجهیزات درسی در مکاتب از سوی مسولان معارف هرات به عنوان چالش های اساسی سد راه دانش آموزان دختر یاد می‌شود. با وجود این چالش ها دختران دانش آموز در مکاتب روزها را سپری می کنند،و در برابر این چالش...