کمبود بنزین و صف‌های طولانی در فرانسه

کمبود بنزین و صف‌های طولانی در فرانسه

شبکۀ تلویزیونی "فرانس بیست‌وچهار" گزارش داد: "کمبود بنزین به مناطق مختلف فرانسه سرایت کرده است." صدها جایگاه سوخت به‌ویژه در مناطق غربی، شمالی و منطقه پاریس با کمبود سوخت مواجه‌اند. روز چهارشنبه صف‌های طویلی در برابر...