کمبل: رهبری ضعیف، عامل مشکل قوای نظامی در افغانستان است

کمبل: رهبری ضعیف، عامل مشکل قوای نظامی در افغانستان است

فرمانده قوای امریکا در افغانستان جنرال جان کمبل با پایان مأموریتش در افغانستان دیروز به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا گفت: مشکل قوای نظامی افغانستان از رهبری ضعیف سرچشمه می‌گیرد. جنرال کمبل در...