کمبل خواستار افزایش اختیارات نظامیان آمریکایی در افغانستان شد

کمبل خواستار افزایش اختیارات نظامیان آمریکایی در افغانستان شد

رویترز گزارش داده که جنرال جان کمبل فرمانده سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به بارک اوباما پیشنهاد داد که دامنه فعالیت‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان باید بیشتر شود. کمبل از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این...