کمبل: باید طالبان را بمباران کنیم

کمبل: باید طالبان را بمباران کنیم

فرمانده سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با وزیر دفاع آمریکا در مورد وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کردند. وی در دیدار با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، پیشنهاد داد تا استراتژی نیروهای آمریکایی مستقر در...