در عملیات قطعات کماندوی ارتش ملی در هرات پسر غلام یحیی اکبری کشته شد

در عملیات قطعات کماندوی ارتش ملی در هرات پسر غلام یحیی اکبری کشته شد

در نتیجه ی عملیات قطعات کماندوی ارتش ملی در غرب کشور  عصر امروز پسر غلام یحیی اکبری "سیاوشانی " فرمانده سرشناس مخالف دولت در شرق گذره همراه با سه محافظش کشته شد. منابع معتبر امنیتی در غرب کشور با حفظ نامشان به تلویزیون...