به زودی یک کلینیک اختصاصی برای پولیس هرات ساخته می‌شود

به زودی یک کلینیک اختصاصی برای پولیس هرات ساخته می‌شود

قرار است که ساختمان یک کلینیک صحی برای پولیس هرات تهداب‌گذاری شود.   جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات گفته است که این کلینیک صحی با هزینه بیش از یک صد و ۵۰ هزار دالر آمریکایی در این ولایت ساخته می‌شود. وی افزوده که...