کلینیک های خصوصی در هرات اضافه ستانی میکنند

کلینیک های خصوصی در هرات اضافه ستانی میکنند

نمایندگان شورای ولایتی هرات می‌گویند که چندین مورد شکایت از سوی مردم در رابطه به اضافه ستانی کلینیک‌های خصوصی در این اداره ثبت شده است.   وکیل احمد کرخی، عضو شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که بر اساس...