کلینیک‌های مسدود شده در هرات، بازگشایی می‌شوند

کلینیک‌های مسدود شده در هرات، بازگشایی می‌شوند

مسئول کلینیک‌های خصوص در هرات از بازگشایی اکثر کلینیک‌های مسدود شده در هفته‌ی جاری خبر می‌دهند.   زبیر ارشد، مسئول کلینیک‌های خصوصی در هرات به تلویزیون چکاد گفت که اکثر کلینیک‌های خصوصی که در این ولایت مسدود شده...