کلینک های ترک اعتیاد برای زنان در هرات گنجایش کافی ندارد

کلینک های ترک اعتیاد برای زنان در هرات گنجایش کافی ندارد

مسئولان مرکز درمانی معتادین زن در هرات می‌گویند که کلینیک‌های درمانی ویژه معتادین در این ولایت پاسخ‌گوی تمام بیماران نمی‌باشد.   مریم مجددی، مسئول مرکز درمانی معتادین زن در هرات به تلویزیون چکاد گفته است که شمار...