کلینتون و ترامپ در مورد توافق اتمی ایران چه می‌گویند؟

کلینتون و ترامپ در مورد توافق اتمی ایران چه می‌گویند؟

بحث‌های داغ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در این دوره، به ایران هم می‌پرداخت و دو نامزد از مواضع متفاوتی، درباره توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی حرف می‌زدند.هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن، نگاهی انداخته به...