کلینتون: مطالب مطرح شده در مورد عدم سلامتیش را شایعه خواند

کلینتون: مطالب مطرح شده در مورد عدم سلامتیش را شایعه خواند

نامزد دمکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مطالب مطرح شده درباره وضعیت سلامتی خود را تنها یک شایعه ارزیابی کرد. هیلاری کلینتون نامزد دمکرات انتخابات آمریکا روزگذشته تاکید کرد که از شایعات مطرح شده درباره وضعیت سلامتی...