کلیدزن های بهار عربی جایزه صلح نوبل را بردند

کلیدزن های بهار عربی جایزه صلح نوبل را بردند

جایزه‌ نوبل صلح ۲۰۱۵ به هیئت چهارگانه‌ گفت‌وگوی ملی تونس تعلق ‌گرفت. کمیته‌ صلح نوبل، این جایزه‌ ۸۵۰ هزار یورویی را به‌پاس فعالیت‌های پیگیرانه این هیئت در جهت برقراری "دمکراسی کثرت‌مدار" در تونس اهدا کرد. تونس...