کلمه “مستقل” از نام برخی ریاست‌ها و کمیسیون‌ها حذف می‌شود

کلمه “مستقل” از نام برخی ریاست‌ها و کمیسیون‌ها حذف می‌شود

براساس تصمیم کابینه حکومت وحدت ملی ، قرار است که کلمه "مستقل" از روی نام برخی از ریاست‌های عمومی و کمیسیون هایی که در کشور فعالیت دارند برداشته شود. در جلسه روز شنبه کابینه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، گزارش...