کلاه ملانیا ترامپ برایش درد سر ایجاد کرد

کلاه ملانیا ترامپ برایش درد سر ایجاد کرد

ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحد آمریکا در سفرش به آفریقا کلاهی بر سرش گذاشت که وی را به سوژه تازه منتقدان خانواده ترامپ مبدل ساخته است.   کلاه ملانیا ترامپ، نوعی کلاه است که در آفریقا به عنوان نماد استعمارگران قرن...