کلاغ های رفتگر به کمک محیط زیست آمده اند

کلاغ های رفتگر به کمک محیط زیست آمده اند

مدیر یکی از پارک های کشور فرانسه بنام (پوی دو فو) در یک ابتکار جالب اقدام به استخدام چند کلاغ رفتگر نموده است.   این کلاغ ها آموزش دیده اند تا زباله های کوچک را جمع آوری کنند و قرار است از هفته آینده کارش شان را شروع...