نخستین کفش گیاهی به بازار عرضه شد

نخستین کفش گیاهی به بازار عرضه شد

شرکت تولید کننده لباس های ورزشی ریباک اولین کفش گیاهی  را به بازار عرضه کرده است.   قسمت خارجی این کفش از الیاف کتان وجواری وقسمت کف آن از دانه های روغن کرچک ساخته شده است. در ساخت این کفش از ۷۵ درصد مواد طبیعی استفاده...