در آمد میلیون دالری طالبان از حاصلات پسته ولسوالی کشک کهنه هرات

در آمد میلیون دالری طالبان از حاصلات پسته ولسوالی کشک کهنه هرات

به اساس گزارش روزنامه انترنشنل بیزنس تایمز، طالبان مسلح از حاصلات پسته ولسوالی کشک کهنه هرات، حدود ۱۵ میلیون دالر عاید به دست می‌آورند. در گزارش این روزنامه نگاشته شده است که طالبان مسلح کنترل حاصلات پسته دو جنگل را در...