کار ساخت پروژه تحکیم سواحل دریای کشک بهار ولسوالی دولت‌یار غور آغاز شد

کار ساخت پروژه تحکیم سواحل دریای کشک بهار ولسوالی دولت‌یار غور آغاز شد

کار ساخت پروژه تحکیم سواحل دریای کشک بهار ولسوالی دولت‌یار غور آغاز شد. بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی حوزه دریایی هریرود مرغاب در هرات، کار این پروژه به هزینه بیش از ۸ میلیون افغانی در این ولایت اغاز شده است. در خبرنامه...