اداره محلی کشک رباط سنگی هرات از کمبود امکانات معارف این ولسوالی نگرانی است

اداره محلی کشک رباط سنگی هرات از کمبود امکانات معارف این ولسوالی نگرانی است

اداره محلی در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات از کمبود امکانات در آمریت معارف این ولسوالی ابراز نگرانی می‌کند. فرهاد رئوفیان ولسوال کشک رباط سنگی این ولایت به تلویزیون چکاد می‌گوید، کمبود معلمان رسمی و نبود ساختمان...