کشور کوزوو استقلال خود را جشن می‌گیرد

کشور کوزوو استقلال خود را جشن می‌گیرد

مسئولان در کشور کوزوو می‌گویند که کشور اش دهمین سالگرد استقلال خود از «صربیا» را جشن می‌گیرند.   هاشم تاچی رئیس جمهور کوزوو گفته است که این شادترین لحظه برای ملت و دولت اش محسوب می‌شود. از سویی هم «راموش هارادینای»...