کشور هائیتی بی رهبر ماند

کشور هائیتی بی رهبر ماند

میشل مارتلی رهبر هائیتی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش از رهبری کناره‌گیری کرد اما جانشین او به خاطر تنش‌ها هنوز تعیین نشده است و علت تعیین نشدن رهبر تازه در این کشور این است که مخالفان توافقی برای تعیین یک رهبر را به...