وارد شدن زعفران بی کیفیت از کشورهای همسایه به هرات نگران کننده است

وارد شدن زعفران بی کیفیت از کشورهای همسایه به هرات نگران کننده است

وزیر زراعت افغانستان از وارد شدن زعفران بی‌کیفیت از کشورهای همسایه به هرات ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که در سال جاری در زمان برداشت محصولات زعفران تعرفه‌های این کالای تجاری را بلند خواهد برد تا جلو واردات زعفران...