تعهد ۲۰ کشور جهان بر افزایش تحریم‌ها علیه کوریای شمالی

تعهد ۲۰ کشور جهان بر افزایش تحریم‌ها علیه کوریای شمالی

بیست کشور جهان متعهد شدند تا تحریم‌های شدیدتری را علیه کوریای شمالی بخاطر وادار کردن این کشور برای کنار گذاشتن برنامه تسحلیات هسته‌ای آن، به اجرا بگذارند.   این کشورها در نشست یک روزه که به میزبانی آمریکا و کانادا در...