“کشوری که حکم اعدام داشته باشد جایی در اتحادیه اروپا ندارد”

“کشوری که حکم اعدام داشته باشد جایی در اتحادیه اروپا ندارد”

فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درمورد احتمال بازگشت حکم اعدام در ترکیه به دنبال وقوع کودتا در این کشور گفت: "هیچ کشوری نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود چنانچه حکم اعدام داشته باشد". به گزارش سی ان ان،...