کشورهای اروپایی با افغانستان توافق‌نامه همکاری‌های دو جانبه امضا می‌کند

کشورهای اروپایی با افغانستان توافق‌نامه همکاری‌های دو جانبه امضا می‌کند

اتحادیۀ اروپا با دولت افغانستان توافق‌نامه همکاری‌های دو جانبه را روز جمعه آینده در آلمان به امضا می‌رساند. بر بنیاد خبرنامه این اتحادیه که به رسانه‌ها فرستاده شده است این توافق‌نامه با حضور رییس جمهور غنی در شهر...