اسماعیل خان: کشورهای همسایه هیزم جنگ افغانستان را تامین می‌کنند

اسماعیل خان: کشورهای همسایه هیزم جنگ افغانستان را تامین می‌کنند

همزمان با بزرگداشت از سی و هشتمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان، محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان جهادی در غرب کشور گفته است که برخی از کشورهای همسایه به جنگ افروزی در افغانستان دامن می‌زنند. این فرماندۀ...