صادرات هرات یک درصد به کشورهای خارجی افزایش یافته است

صادرات هرات یک درصد به کشورهای خارجی افزایش یافته است

مسئولان در ادارۀ گمرگ هرات گفته‌اند که عواید این ادارۀ نسبت به سال پار ۱۵ درصد افزایش یافته ست. محمد انور رحمانی، رییس گمرگ هرات به تلویزیون چکاد گفته است که بخاطر آوردن اصلاحات در گمرگ عواید افزایش یافته است. آقای...