ده کشمش‌خانه در ولایت فراه ساخته می‌شود

ده کشمش‌خانه در ولایت فراه ساخته می‌شود

قرارداد ساخت ده کشمش‌خانه در زمینه رشد محصولات زراعتی باغداران در فراه به امضا رسید. این قرار داد میان ریاست زراعت ومالداری و مسئول برنامه ملی باغداری ومالداری روز یک شنبه به امضا رسید. این در حالی است که برنامه ملی...