کشف و ضبط یک مرکز تولید مشروبات الکلی در هرات

کشف و ضبط یک مرکز تولید مشروبات الکلی در هرات

پولیس هرات روز گذشته یک مرکز تولید مشروبات الکلی و تولید مواد مخدر را کشف و صاحبان این مرکز را بازداشت کرده است. پولیس هرات گفته که این مرکز در نزدیکی بیمارستان نور در ولسوالی انجیل فعالیت داشته است که توسط کارکنان...