کشف و ضبط یک محموله بزرگ سلاح در هرات

کشف و ضبط یک محموله بزرگ سلاح در هرات

ریاست امنیت ملی هرات یک محموله سلاح و مهمات را کشف و ضبط کرد. جنرال صبور رییس امنیت ملی هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت نیروهای این ریاست امروز یک محموله بزرگ سلاح و مهمات را پیش از ورود به شهر در منطقه نوآباد متوقف...