کشف و خنثی‌سازی دو حلقه ماین در ولسوالی چشت

کشف و خنثی‌سازی دو حلقه ماین در ولسوالی چشت

مسئولان پرسونل قول اردوی ۲۰۷ ظفر از کشف دو حلقه ماین در ساحه ارویچ ولسوالی چشت هرات خبر می دهند. گفته شده که این ماین در مسیر سرک این ولسوالی جای گذاری شده بود که از سوی این نیروها کشف وخنثی گردیده است. به گفته مسئولان قول...