کشف نزدیک به ده تن مواد انفجاری از ننگرهار

کشف نزدیک به ده تن مواد انفجاری از ننگرهار

۹۳۱۰ کیلوگرام مواد انفجاری توسط پولیس مرزی ننگرهار کشف و ضبط شد. وزارت امور داخله خبرداده که نیروهای پولیس مرزی ۹۳۱۰ کیلوگرام امونیم نایتریت را از ولایت ننگرهار کشف و ضبط کرده است. این وزارت امروز با نشر خبر نامه‌ای...