کشف یک مرکز تولید ماین مغناطیسی در هرات

کشف یک مرکز تولید ماین مغناطیسی در هرات

یک مرکز تولید مهمات و مواد منفجره از یک هوتل در مرکز شهر هرات کشف شد.   جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات گفته که این مرکز در منطقه درب خوش ولایت هرات و در یک هوتل موقعیت داشته و در آن ماین‌های مغناطیسی ساخته می‌شد. بر...