کشف یک حلقۀ ماین در غور

کشف یک حلقۀ ماین در غور

نیروهای ارتش ملی یک حلقۀ ماین را در غور کشف و خنثی کرده‌اند. بر بنیاد اعلامیه پایگاه ۲۰۷ ظفر، نیروهای ارتش ملی هنگام گشت در ولسوالی "پسابند" غور این حلقه ماین را کشف کرده‌اند. اعلامیه می‌افزاید که مخالفان مسلح با...