کشف جسد مردی در هرات که ۴ ماه پیش به قتل رسیده بود

کشف جسد مردی در هرات که ۴ ماه پیش به قتل رسیده بود

جسد فردی که چهار ماه پیش توسط خواهرزاده و دامادش به قتل رسیده بود شب گذشته از منطقۀ ملاسیان هرات توسط پولیس کشف شد. به نقل از پولیس این فرد عبدالکریم نام داشته که ۴ ماه پیش توسط خواهرزاده‌اش به نام خلیل به قتل رسیده بود و...