کشف جسد یکی از گاردهای ویژه رئیس جمهور در کابل

کشف جسد یکی از گاردهای ویژه رئیس جمهور در کابل

مسئولان در وزارت امور داخله می‌گویند که جسد یکی از گاردهای ویژه ریاست جمهوری از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل پیدا شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که این جسد شب گذشه از کوچه مخابرات حوزه...