کشف جسد در کنسولگری روسیه در نیویورک

کشف جسد در کنسولگری روسیه در نیویورک

پولیس نیویورک تحقیق درباره پرونده کشف جسد مردی حدوداً شصت ساله در کنسولگری روسیه را آغاز کرد. جسد این مرد که پیش از این به عنوان کارمند امنیتی در کنسولگری مشغول کار بوده است، روز سه شنبه توسط کارکنان این دفتر کشف...