کشف بقایای ۴۰۰ جسد انسان در عراق

کشف بقایای ۴۰۰ جسد انسان در عراق

در جریان عملیات نیروهای دولتی عراق برای بازپس‌گیری شهر فلوجه از کنترل داعش، یک گور دسته‌جمعی در این شهر یافت گردید. مقام‌های دولتی عراق گفتند که در این گور دسته‌جمعی بقایای اجساد حدود ۴۰۰ نفر موجود است. این گور...