کشف انتقال ویروس زیکا از طریق آمیزش جنسی

کشف انتقال ویروس زیکا از طریق آمیزش جنسی

بر اساس تحقیق مرکز "کنترل بیماری " در کشور آمریکا در باره ۱۴ مظنون که آنان را زنان باردار تشکیل می‌دادند کشف گردید که ویروس زیکا از طریق آمیزش جنسی هم انتقال می‌یابد. سازمان بهداشت عمومی این خبر را همزمان با انتشار...