کشت کوکنار در ۲۴ ولایت افغانستان گسترش یافته‌است

کشت کوکنار در ۲۴ ولایت افغانستان گسترش یافته‌است

مقام‌ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گویند که در حال حاضر کشت کوکنار در ۲۴ ولایت کشور جریان دارد.   «سلامت عظیمی» وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور گفت که در سال روان، کوکنار در ۳۲۸ هکتار زمین کشت شده...