کشت و برداشت گیاه «سویابین» در هرات موفقیت آمیز بوده است

کشت و برداشت گیاه «سویابین» در هرات موفقیت آمیز بوده است

مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات می‌گویند که در کارزار بهاری سال جاری۷۶۰ جریب زمین به هدف کشت نبات سویابین به کشاورزان این ولایت توزیع شده است.   حمیدالله ناصری، مدیر عمومی ترویج اداره زراعت و مالداری هرات...