کشته شدن مهاجم انتحاری در بروکسل

کشته شدن مهاجم انتحاری در بروکسل

پولیس بلژیک، یک مرد را به ظن انجام حمله انتحاری در ایستگاه قطار بروکسل از پا در آورده است. در پی وقوع این رویداد، پولیس ایستگاه قطار و میدان‌های نزدیک به این مکان را تخلیه کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در این...