کشته و زخمی شدن ۲۰ نفر غیر نظامی در حملات هوایی در ولسوالی شیندند

کشته و زخمی شدن ۲۰ نفر غیر نظامی در حملات هوایی در ولسوالی شیندند

یک مرکزفرماندهی طالبان در روستای بخت آباد زیرکوه  ولسوالی شیندندهرات روزگذشته هدف بمباردمان هوایی نیروهای نظامی ی قرارگرفت، هرچند گفته میشود در نتیجه این بمباردمان شانزده طالب مسلح به شمول دو فرمانده سرشناس این گروه...